Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2014

onefortheroad
Do tej pory nie wierzyłam, że będę w stanie dzielić serce z jakimkolwiek mężczyzną, a co dopiero że oddam mu je w całości.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarmeloovee karmeloovee
onefortheroad
Zatęskniłam za nim, kiedy tylko zniknął mi z oczu.
— Sylvia Day - Płomień Crossa
onefortheroad
5081 f84f
Reposted fromsuenos suenos vianiewychamowanee niewychamowanee
onefortheroad
Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.
— Jon Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromkropki kropki viakarmeloovee karmeloovee
onefortheroad
Reposted fromoski oski viamefir mefir

July 25 2014

onefortheroad
8318 1b62
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamefir mefir
7774 0c52

 

Reposted fromirmelin irmelin viaburdel burdel
onefortheroad
2507 f063 500

July 20 2014

onefortheroad
onefortheroad
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld vianivea nivea
onefortheroad
“ Moris, zróbcie mi jakiegoś drinka. Tylko tak z miłością - muszę się odprężyć..."
— Pingwiny z M.
Reposted fromusmiechprosze usmiechprosze vianivea nivea
onefortheroad
3822 5d02
Reposted fromsarazation sarazation viatake-care take-care
onefortheroad
3031 889c
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viatake-care take-care
onefortheroad
4215 cfcd 500
Reposted fromkaisza kaisza viaflesz flesz
onefortheroad
6657 e153 500
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viaflesz flesz
onefortheroad
Oczy to najbardziej ekspresyjna część kobiecego ciała.
— Arthur Golden "Wyznania gejszy"
Reposted fromnattsu nattsu viaburdel burdel
onefortheroad
0011 9650
Reposted fromlaters laters vianotforgetme notforgetme
onefortheroad

marcin świetlicki - *** (fragment)

"Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić."

Reposted frometerycznie eterycznie vianotforgetme notforgetme

July 18 2014

3354 6d23
Reposted fromget-fit get-fit viamefir mefir
onefortheroad
Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.
— Elbert Hubbart
Reposted fromrailus railus vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl